banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

19-3-2024

18-3-2024

6-12-2023

1-12-2023

 

16-9-2022

 

27-6-2022

27-6-2022

19-6-2022

 

3-11-2016

 

1-11-2016

 

18-10-2016

 

28-6-2016

 

10-5-2016

 

18-1-2016

 

9-11-2015

 

6-11-2015

 

2-7-2015

 

18-6-2015

 

5-5-2015

 

14-1-2015

 

18-9-2014

 

10-9-2014

 

4-8-2014

 

7-5-2014

 

6-5-2014

Trang sau
info THÔNG BÁO





Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193943 Tổng số người truy cập: 905 Số người online:
TNC Phát triển: