banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

11-1-2024

28-12-2023

20-12-2023

Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở UBND huyện Đắk Tô, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Đắk Tô tổ chức Hội nghị giao ban lĩnh vực xây dựng Quý III năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Hải - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị.

7-11-2023

Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở HĐND-UBND huyện Ngọc Hồi, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị giao ban lĩnh vực xây dựng Quý II năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Hải - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị.

1-8-2023

Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, thay thế các Quyết định: số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, số 255/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

10-5-2023

 

29-4-2022

 

1-4-2022

 

24-7-2020

 

16-7-2020

 

16-7-2020

 

29-4-2020

 

11-3-2020

 

20-9-2018

 

16-7-2018

 

27-10-2017

 

9-10-2017

 

3-5-2017

 

13-4-2017

 

7-4-2017

 

31-3-2017

 

19-9-2016

 

19-9-2016

 

19-9-2016

 

19-9-2016

Trang sau
info THÔNG BÁO

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193909 Tổng số người truy cập: 819 Số người online:
TNC Phát triển: