banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

 

11-9-2019

5-2-2018

 

9-10-2017

 

11-8-2017

 

18-10-2016

 

12-1-2016

 

30-12-2015

 

30-11-2015

 

27-11-2015

 

18-9-2015

 

19-6-2015

 

13-2-2015

 

15-1-2015

 

9-1-2015

 

31-12-2014

 

8-1-2014

 

8-1-2014

 

5-11-2013

 

1-11-2013

 

30-1-2013

 

29-1-2013

 

29-1-2013

info THÔNG BÁO

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193921 Tổng số người truy cập: 844 Số người online:
TNC Phát triển: