banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

27-11-2023

10-11-2023

11-8-2023

3-8-2023

28-7-2023

5-6-2023

13-3-2023

27-6-2022

3-6-2022

3-6-2022

16-3-2022

4-3-2022

29-10-2021

5-10-2021

10-9-2021

15-7-2021

6-7-2021

29-4-2021

12-4-2021

14-1-2021

25-12-2020

21-12-2020

23-11-2020

23-11-2020

20-10-2020

Trang sau
info THÔNG BÁO

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193870 Tổng số người truy cập: 730 Số người online:
TNC Phát triển: