banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

15-4-2024

27-12-2023

13-10-2023

14-7-2023

14-4-2023

4-1-2023

14-10-2022

22-7-2022

13-4-2022

13-1-2022

12-1-2022

19-10-2021

29-7-2021

18-6-2021

18-1-2021

26-10-2020

14-8-2020

28-5-2020

26-12-2019

 

6-12-2019

13-11-2019

 

26-8-2019

5-8-2019

 

17-5-2019

17-5-2019

Trang sau
info THÔNG BÁO

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193874 Tổng số người truy cập: 741 Số người online:
TNC Phát triển: