banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

 

25-4-2022

 

25-4-2022

 

25-4-2022

 

25-4-2022

 

25-4-2022

 

15-7-2021

 

9-12-2019

 

25-7-2018

 

25-7-2017

 

30-6-2017

 

22-3-2017

 

27-2-2017

 

3-11-2016

 

18-10-2016

 

9-8-2016

 

8-7-2016

 

29-6-2016

 

13-6-2016

 

1-4-2016

 

28-1-2016

 

1-10-2015

 

2-7-2015

 

3-4-2015

 

27-3-2015

 

5-2-2015

Trang sau
info THÔNG BÁO

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193922 Tổng số người truy cập: 847 Số người online:
TNC Phát triển: