banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

22-12-2023

21-12-2023

10-11-2023

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-SXD, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt; công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng đối với một số dự án tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô. Ngày 17/10/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KLTTr-SXD.

10-11-2023

15-9-2023

15-9-2023

15-9-2023

15-9-2023

15-6-2023

15-6-2023

15-6-2023

15-6-2023

16-3-2023

16-3-2023

 

19-12-2022

 

19-12-2022

 

19-12-2022

 

16-9-2022

 

27-6-2022

 

1-12-2021

 

4-1-2021

 

16-1-2018

 

20-11-2015

 

1-12-2014

 

22-10-2014

Trang sau
info THÔNG BÁO

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193954 Tổng số người truy cập: 932 Số người online:
TNC Phát triển: