banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng; công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
29-3-2024
Số lượt xem:790

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193949 Tổng số người truy cập: 922 Số người online:
TNC Phát triển: