banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023
13-2-2023
external:https://xaydung.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/74915/vien-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-quoc-gia-tong-ket-hoat-dong-nam-2022-trien-khai-nhiem-vu-ke-hoach-nam-2023.aspx
Số lượt xem:684

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193971 Tổng số người truy cập: 981 Số người online:
TNC Phát triển: