banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Nghiệm thu Đề tài “Đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị”
29-9-2020
external:http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/64329/nghiem-thu-de-tai-doi-moi-phuong-phap-luan-ve-quy-hoach-va-quan-ly-phat-trien-do-thi.aspx
Số lượt xem:1362

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193871 Tổng số người truy cập: 731 Số người online:
TNC Phát triển: