banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15-1-2024
Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các nội dung chính sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân biết, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh.
- Công bố đúng, đầy đủ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Công tác tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng.
II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Tên Hội nghị: Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Hình thức hội nghị: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
a) Điểm cầu trực tiếp: Hội trường Ngọc Linh, địa chỉ số 333 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
b) Điểm cầu trực tuyến: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
3. Thời gian: 01 buổi chiều, ngày 16 tháng 01 năm 2024 (thứ Ba).
4. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 200 đại biểu, gồm: Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; địa biểu ngoài tỉnh; đại biểu trong tỉnh; các doanh nghiệp; nhà đầu tư và các cơ quan báo đài… và đại biểu tại điểm cầu của 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
5. Nội dung chương trình: Chi tiết tại file kèm theo.

File Kế hoạch:
File Quyết định của Thủ tướng:
File Phụ lục Quyết định:
Số lượt xem:724

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193876 Tổng số người truy cập: 744 Số người online:
TNC Phát triển: