banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Lịch công tác tuần 24 năm 2024 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)
10-6-2024
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 10/06/2024:
Sáng 08:00 - 11:00 Đ/c Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hải Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 148/GM-VP
08:30 - 11:00 Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Văn Cư PH tầng 7 - Sở TN&MT 156/GM-STNMT
Chiều 14:00 - .......... Giám đốc Nguyễn Quang Hải Cán bộ chủ chốt SXD Phòng họp Giao ban tầng 8  
14:00 - 17:00 Sở Tài nguyên & Môi trường Bùi Văn Cư HT tầng 7 Sở TN&MT 151/GM-STNMT
14:00 - 17:00 PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Nguyễn Xuân Lưu, P. TĐ Phòng họp số 01-UBND tỉnh 149/GM-VP
Thứ 3, 11/06/2024:
Sáng 06:00 - 17:00 Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải H. Ia H'Drai 4072/VP-NNTN
08:00 - 10:00 PGĐ Sở Phan Thanh Quang Trần Đình Hưng,Trần Công Thiện,Hoàng Quỳnh Ny,Trần Thanh Khoa,Lê Hoàng Thanh Hải Phòng Quản lý xây dựng và Thị trường bất động sản  
08:00 - 12:00 PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Bùi Văn Cư Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 153/GM-VP;4090/VP-NNTN
Chiều 14:00 - 17:00 PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Bùi Văn Cư Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 150/GM-VP
14:00 - 17:00 Lãnh đạo Sở Phòng Quy hoạch - Kiến trúc,Trần Công Thiện,Lê Hoàng Thanh Hải,Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương;Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính;Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND huyện Kon Plông Phòng họp Giao ban tầng 8 36/GM-SXD
14:00 - 17:00 UBND huyện Sa Thầy Bùi Nguyễn Thế Vương H. Sa Thầy 97/GM-UBND
Thứ 4, 12/06/2024:
Sáng 07:30 - 11:00 Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Xuân Lưu HT Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh 1701-CV/ĐUK
07:30 - 11:00 Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Xuân Lưu HT Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh 130-KH/ĐUK
Chiều 14:00 - 17:00 Bùi Văn Cư Trần Công Thiện,Nguyễn Việt Lãm,Nguyễn Văn Sơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum Đề nghị phòng HC - TH bố trí Xe theo Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 08/3/2024 của SXD
14:00 - 17:00 Nguyễn Xuân Lưu Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Phòng họp Giao ban tầng 8 35/GM-SXD
14:00 - 17:00 Đ/c Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hải, P. PTĐT Phòng họp số 01-UBND tỉnh 152/GM-VP
Thứ 5, 13/06/2024:
Sáng 08:00 - 11:00 Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Quang Hải Hội trường BTV Tỉnh ủy 1293-CV/TU
Chiều 14:00 - 16:00 Nguyễn Quang Hải Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê,thuê mua nhà ở xã hội thuộc SHNN theo Quyết định 71/QĐ-SXD ngày 28/9/2024 Phòng họp Giao ban tầng 8  
Thứ 6, 14/06/2024:
Sáng 08:00 - 12:00 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải Hội trường Trung tâm huyện Kon Plông 3700/VP-NNTN;3716/VP-NNTN
Chiều 13:00 - 17:00 Nguyễn Xuân Lưu Trần Công Thiện,Nguyễn Việt Lãm,Nguyễn Thị Kim Thu,Nguyễn Thanh Hữu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp nông thôn Kon Tum Đề nghị phòng HC-TH bố trí xe theo Công văn số 933/SXD-QLXD ngày 10/6/2024.

Số lượt xem:53

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Xây Dựng Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Hải Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862549 ; Fax: 0260 3.863800; Email: sxd@kontum.gov.vn - soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

193866 Tổng số người truy cập: 711 Số người online:
TNC Phát triển: