Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
banner
banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
68.587

 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

9:10 SA | 29/06/2016

 Thực hiện công văn số 149-CV/ĐUK, ngày 30/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 27/6/2016, Chi bộ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc.

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7:20 SA | 27/06/2016

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

2:47 CH | 29/06/2016

 

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1:37 CH | 24/06/2016

 Ngày 10/3/2016, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

  QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

4:04 CH | 29/06/2016

 Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có hiệu lực từ ngày 02/7/2016). THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết