Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
62.672

 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

10:13 SA | 03/02/2016
      Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Xây dựng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  phát động trong toàn thể công chức, viên chức cơ quan thực hiện nghĩa cử uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái nhân dịp tết Bính Thân năm 2016.

 TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

10:13 SA | 03/02/2016
      Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Xây dựng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  phát động trong toàn thể công chức, viên chức cơ quan thực hiện nghĩa cử uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái nhân dịp tết Bính Thân năm 2016.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

8:46 SA | 30/12/2015

       Ngày 16/11, Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

8:51 SA | 05/11/2015

 Ngày 02/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Chỉ thị 01/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

  QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

2:10 CH | 11/06/2015

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết