Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
60.330

 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

10:17 SA | 25/11/2015

 Việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ lỏng lẻo có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về tài sản và con người. Để siết chặt công tác quản lý, hạn chế những bất cập này, Bộ Xây dựng đang tiếp thu lấy ý kiến cho Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, được áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

 TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

1:33 CH | 09/11/2015

      Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, ngày 06/11/2015 Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã ban hành các Quyết định: số 135/QĐ-SXD, số 136/QĐ-SXD về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn  ông Nguyễn Hồng Vũ – Chuyên viên phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật. Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Duy Hùng – Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

2:33 CH | 11/06/2015

      Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

8:51 SA | 05/11/2015

 Ngày 02/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Chỉ thị 01/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

  QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

2:10 CH | 11/06/2015

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết