Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
55.795

 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

2:30 CH | 18/03/2015

       Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 08/KH-SXD, ngày 27/01/2015 của Sở Xây dựng và Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015, Chiều ngày 17/3/2015 Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2015. Dự Hội nghị có 53/63 công chức, viên chức và người lao động thuộc khối quản lý Nhà nước, Văn phòng Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh và Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng).

 TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

2:30 CH | 18/03/2015

       Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 08/KH-SXD, ngày 27/01/2015 của Sở Xây dựng và Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015, Chiều ngày 17/3/2015 Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2015. Dự Hội nghị có 53/63 công chức, viên chức và người lao động thuộc khối quản lý Nhà nước, Văn phòng Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh và Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng).

 TIN CHUYÊN NGÀNH

3:52 CH | 16/12/2014

      Ngày 12/12/2014, đồng chí Đỗ Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum chủ trì cùng với Đoàn thanh tra (theo Quyết định thanh tra số 105/QĐ-SXD, ngày 17/10/2014  của Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum), tiến hành công bố Kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư từ năm 2011 đến năm 2014.

 HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

2:43 CH | 28/01/2015

   Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum với xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

 



THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết