Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
banner
LƯỢT TRUY CẬP
78.170

 

 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

7:56 SA | 30/11/2016

 Ngày 15/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3:25 CH | 02/12/2016

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

7:56 SA | 30/11/2016

 Ngày 15/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1:38 CH | 06/12/2016

 

  QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

8:37 SA | 01/12/2016

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết