Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
banner
LƯỢT TRUY CẬP
83.509

 

 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

7:37 SA | 24/04/2017

 Từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/4/2017, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Học Viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị-Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ quản lý xây dựng cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

4:00 CH | 21/04/2017

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

7:37 SA | 24/04/2017

 Từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/4/2017, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Học Viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị-Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ quản lý xây dựng cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

7:27 SA | 20/04/2017

 Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển vật liệu xây không nung, thay thế gạch đất sét nung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

9:40 SA | 14/04/2017

 Ngày 01/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Đây là cơ sở thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn cũng như hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết