Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động ngành
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
8:46 SA | 30/12/2015

       Ngày 16/11, Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

7:57 SA | 09/12/2015

 Ngày 24/11/2015, Báo Thanh tra Online đăng bài phản ánh có nội dung: “Kho bạc Nhà nước Kon Tum xem thường pháp luật, thi công xây dựng công trình trên vĩa hè, lấn chiếm hành lang đường bộ, tạo điểm đen giao thông và gây mất mỹ quan đô thị”. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Kon Tum giao, Sở Xây dựng Kon Tum đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung theo phản ánh của Báo Thanh tra Online đã nêu. Kết quả như sau:

2:33 CH | 11/06/2015

      Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2:25 CH | 11/06/2015
2:10 CH | 11/06/2015

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

3:52 CH | 16/12/2014

      Ngày 12/12/2014, đồng chí Đỗ Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum chủ trì cùng với Đoàn thanh tra (theo Quyết định thanh tra số 105/QĐ-SXD, ngày 17/10/2014  của Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum), tiến hành công bố Kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư từ năm 2011 đến năm 2014.

8:44 SA | 05/09/2014

      Ngày 28/8/2014, đồng chí Đỗ Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum chủ trì cùng với Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 26/QĐ-SXD đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 712/KLTTr-SXD, ngày 27/8/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc kết luận thanh tra Các dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum làm Chủ đầu tư từ năm 2011-2014.

3:15 CH | 23/05/2014

      Ngày 21/5/2014, đồng chí Nguyễn Văn Bách, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum chủ trì cùng với Đoàn thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 358/KLThT-SXD, ngày 15/5/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư từ năm 2010-2013. 

2:53 CH | 10/10/2013

   Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng đã phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Kon Tum xây dựng và trình UBND tỉnh “Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ” (sau đây gọi là Đề án). Ngày 04 tháng 10 năm 2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 748/QĐ-UBND phê duyệt Đề án.

2:11 CH | 14/08/2013

      Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Thông tư số 09/2013/TT-BXD, ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng đã nghiên cứu, thiết kế 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu xây dựng chủ yếu phù hợp với phong tục tập quán địa phương và đã hoàn thành. Sở Xây dựng công bố cho các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc diện được hỗ trợ tham khảo, lựa chọn áp dụng, cụ thể với các thông số kỹ thuật chính như sau:

Trang 4 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết