Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động ngành
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Sở Xây dựng triển khai Kế hoạch số 286/KH-UBND, ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về phát triển sản xuất hạch không nung trên địa bàn tỉnh

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Kế hoạch số 286/KH-UBND, ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phát triển gạch xây không nung đến năm 2020 và lộ trình giảm dần, chấm dứt xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

    
 

      Ngày 12/4/2012, Sở Xây dựng Kon Tum Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc phát triển gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 567/QĐ-TTg, ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020;Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD, ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng;Kế hoạch số 286/KH-UBND, ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phát triển gạch xây không nung đến năm 2020 và lộ trình giảm dần, chấm dứt xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum).
 
     Đến dự Hội nghị gồm có: Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa hoc và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Đại diện UBND các huyện và thành phố Kon Tum, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum, UBND xã Hòa Bình thành phố Kon Tum (đơn vị có nhiều lò gạch đất sét nung bằng thủ công). Đại diện của 25/40 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh được mời dự họp; Ngoài ra và 03 đơn vị sản xuất và cung cấp thiết bị, máy móc sản xuất gạch không nung ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang đến dự họp.
Hội nghị đã nghe các bài tham luận của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Tài nguyên và Môi trường; các bài tham luận và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp: Tham luận của Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh: Công nghệ sản xuất gạch xây không nung từ đất sét theo phương pháp đùn ép kết hợp hút chân không; Giới thiệu: Các dây truyền công nghệ sản xuất gạch xây không nung có qui mô từ nhỏ đến lớn (từ 01- 10 triệu viên/năm) của Công ty Cổ phần chế tạo máy và sản xuất vật liệu mới Trung Hậu (Thành phố Hồ Chí Minh);
 
     Hội nghị đã thảo luận, bàn các biện pháp quản lý, các giải pháp thực hiện lộ trình phát triển vật liệu xây dựng gạch không nung cũng như lộ trình, giải pháp giảm dần và chấm dứt sản xuất gạch đất sét không nung bằng lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh. Qua Hội nghị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dịp tiếp cận với các loại dây chuyền, thiết bị sản xuất gạch xây không nung hiện đại và tiến tiến với phần trình bày và giải đáp của các nhà sản xuất thiết bị và chuyển giao công nghệ tham dự Hội nghị./.
Tin và ảnh: Lê Thanh Bình

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 18/04/2013 Lượt xem : 1997
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết