Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động ngành
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

      Ngày 06/01/2013, chính phủ ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

       Nghị định gồm 8 chương, 48 điều quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chủ yếu quy định về công tác quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân; quy định về quản lý công tác an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng; quy định về công tác bảo hành công trình.

       Điểm mới của Nghị định này là công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp thực hiện trước khi Chủ đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt.
                                                                                                                                                                                   Việt Lãm: tổng hợp

File Nghị định 15/2013/NĐ-CP:

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 20/03/2013 Lượt xem : 2208
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết