Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động ngành
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Công bố Kết luận Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum

      Thực hiện Quyết định thanh tra số 21/QĐ-SXD, ngày 05/03/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc thanh tra các dự án đầu tư và xây dựng do UBND huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư từ năm 2009 đến năm 2012.

 

Ảnh: minh họa
Qua thanh tra 18/116 công trình do UBND huyện Đắk Glei làm chủ đầu tư từ 2009-2012, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành kết luận thanh tra số 225/KLThT-SXD, ngày 11/5/2012 về Kết luận Thanh tra Các dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư từ năm 2009 đến năm 2012.
Kết luận được công bố vào ngày 16/5/2012 tại trụ sở UBND huyện Đắk Glei. Qua thanh tra đã chỉ ra những mặt đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của chủ đầu tư, đồng thời Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum đã có ý kiến:
1. Kiến nghị với UBND huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum.
1.1 Chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục đào tạo, Ban quản lý dự án di dời tái định cư huyện Đăk Glei (các đơn vị được uỷ quyền làm chủ đầu tư), các phòng chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tham mưu giúp UBND huyện trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng qui định của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành.
1.2. Chỉ đạo các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn: thiết kế, giám sát, thẩm tra TKKT-TDT có đủ năng lực hành nghề theo qui định.
1.3. Đối với các công trình còn lại chưa được thanh, kiểm tra, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục đào tạo, Ban quản lý dự án di dời tái định cư huyện tiến hành tự kiểm tra rà soát, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư XDCB của huyện.
2. Ban hành quyết định thu hồi số tiền: 25.831.000 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.                  
3. Giao Thanh tra Xây dựng tiến hành lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công đã có hành vi vi phạm như đã nêu tại kết luận theo quy định.
4. Yêu cầu: Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát; thẩm tra TKKT-TDT, và các đơn vị liên quan, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân tham gia thực hiện các dự án để xảy ra những sai sót như đã nêu trong kết luận nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý đầu tư và xây dựng./.
Tin: P Thanh tra.
 
 

   

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 30/01/2013 Lượt xem : 2150
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết