Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động ngành
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh

 Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc phê duyệt và ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (quy mô dành cho hộ gia đình) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Nhằm phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, để có căn cứ hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách… xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, góp phần đảm bảo tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt chuẩn theo quy định; UBND tỉnh phê duyệt và ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (quy mô dành cho hộ gia đình), cụ thể: 02 mẫu nhà tiêu (giá trị xây dựng 5,457 và 7,973 triệu đồng), 02 mẫu chuồng trại chăn nuôi heo (giá trị xây dựng 9,542 và 14,478 triệu đồng), 01 mẫu chuồng trại chăn nuôi bò (giá trị xây dựng 19,443 triệu đồng).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng công bố hồ sơ thiết kế mẫu trên Trang thông tin điện tử của Sở, theo dõi, hướng dẫn việc áp dụng thực hiện theo thiết kế mẫu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.
 
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến rộng rãi thiết kế mẫu đến người dân trên địa bàn quản lý, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tổng hợp, báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để điều chỉnh cho phù hợp./.
 
 
Nguồn: http://www.kontum.gov.vn.

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 06/06/2018 Lượt xem : 2054
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết