Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động ngành
    Đăng Nhập
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
87.238
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Công văn số 365/SXD-QLXD ngày 05/4/2017 của Sở Xây dựng về việc phúc đáp Công văn số 26/BQLDA-KTTH, ngày 04/4/2017 về xin ý kiến áp dụng mức lương đầu vào theo Thông tư 05/2016/TT-BXD, ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 07/04/2017 Lượt xem : 2762
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết