Bạn đang ở :   Tin tức > Thông báo
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
155.440
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

 Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, thay thế các Quyết định: số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, số 255/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

 Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng có 23 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức của Sở gồm có Thanh tra, 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
 
 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2023.
 
 
                                                                                      Liễu Hạnh.
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 10/05/2023 Lượt xem : 528
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Baner CKTTHC
Banner
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết