Bạn đang ở :   Tin tức > Thông báo
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
155.440
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Ngày 09/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quy định).

 Quy định đã xác định cụ thể các nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bao gồm phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn xây dựng và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất thải rắn xây dựng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2023.

Có file Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh kèm theo.

                                                                                      Liễu Hạnh.
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 10/05/2023 Lượt xem : 489
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Baner CKTTHC
Banner
Website liên Kết