Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa CT vào sử dụng đối với các CT trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở XD, Sở quản lý CTXD chuyên ngành, trừ các CT thuộc thẩm quyền kiểm tra của HĐ nghiệm thu Nhà nước các CTXD, cơ quan chuyên môn về XD trực thuộc Bộ XD và Bộ quản lý CTXD chuyên ngành

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra.

Bước 3. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra (Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tài, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này).

Bước 4. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (theo mẫu-bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

Đối tượng thực hiện:

Chủ đầu tư

Cơ quan thực hiện:

Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành.

Kết quả:

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Phí, Lệ phí:

 Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016).

Yêu cầu, điều kiện:

 Không.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 09/04/2020 Lượt xem : 98
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep