Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C.

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Bước 2. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

Bước 3. Theo phiếu hẹn, nhà thầu nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu).

- Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

 Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Đối tượng thực hiện:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp, Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

 Sở Xây dựng.

Kết quả thực hiện:

Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài được điều chỉnh

 Phí, Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

 - Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng (Phụ lục số 8 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016).

Yêu cầu, điều kiện:

Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

 - Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 - Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng.

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 09/04/2020 Lượt xem : 34
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep