Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 03/2014 (từ ngày 13/01/2014 đến ngày 17/01/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 3
(Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 17/01/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
13/01
SÁNG
- 7h30: Họp Giao ban đầu tuần theo định kỳ.
- 8h00: Hội nghị học tập quán triệt các kết luận, nghị quyết HNTW 8 (khóa XI).
Phòng họp GB SXD
HT Ngọc Linh
Đ/c Sơn- GĐ Sở
Thường trực Tỉnh ủy
- Ban GĐ; các TP, PP CM.
- Ban GĐ SXD.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
14/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
15/01
SÁNG
- 7h30: Hội nghị kiểm điểm phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Chi bộ Sở Xây dựng.
HT SXD
Đ/c Sơn- Bí thư CB
- Toàn thể các Đ/c Đảng viên SXD; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
16/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
17/01
SÁNG
- 7h30: Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ; các TP, PP CM.
CHIỀU
- 13h30: Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ; các TP, PP CM.
 
Kon Tum, Ngày 09  tháng 01 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 10/01/2014 Lượt xem : 373
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Website liên Kết