Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 01/2014 (từ ngày 30/12/2013 đến ngày 03/01/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 1
(Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 03/01/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
30/12
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban định kỳ.
Phòng họp GB
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
31/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
01/01
SÁNG
- Nghỉ Tết dương lịch năm 2014.
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ Tết dương lịch năm 2014.
 
 
 
NĂM
02/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
03/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 26  tháng 12  năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 27/12/2013 Lượt xem : 349
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết