Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 52/2013 (từ ngày 23/12/2013 đến ngày 27/12/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52
(Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 27/12/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
23/10
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ.
- 7h45: Tham dự phiên họp trực tuyến (từ 23-đến ngày 24/12/2013).
- 8h00: Tiếp xúc cử chi P. Ngô Mây.
 Phòng họp GB
HT Ngọc Linh
P. Ngô Mây
   Đ/c Sơn – GĐ Sở
UBND tỉnh
UBND P. Ngô Mây
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- Đ/c Sơn-GĐ Sở
- Đ/c Hoài-PGĐ Sở
CHIỀU
- 13h00: Tiếp xúc cử chi P. Quang Trung.
- 14h00: Họp thảo luận về bảng đơn giá nhà, CT.
P. Quang Trung
Phòng họp 01,VP UBND
UBND Quang Trung
Đ/c Hải PCT UBND
 - Đ/c Hoài-PGĐ Sở
 - Đ/c Bách-PGĐ Sở
BA
24/10
SÁNG
- 8h00: Tiếp xúc cử chi định kỳ hằng tháng.
- 8h00: Tiếp xúc cử chi tại P. Duy Tân.
Phòng TD SXD
P. Duy Tân
Đ/c Sơn-GĐ Sở
UBND P. Duy Tân
- Phòng Thanh tra
- Đ/c Hoài-PGĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
25/10
SÁNG
- 8h00: Tiếp xúc cử chi tại P. Quyết Thắng.
P.Quyết Thắng
UBND P Quyết Thắng
- Đ/c Hoài-PGĐ Sở
CHIỀU
- 13h00: Tiếp xúc cử chi tại P.Thắng Lợi.
- 13h30: Họp xét Cấp CCHN đợt 7/2013.
P. Thắng Lợi
HT SXD
UBND P.Thắng Lợi
Đ/c Sơn-GĐ Sở
- Đ/c Hoài- PGĐ Sở
- Các TVHĐ; P. Quản lý XD
NĂM
26/10
SÁNG
- 8h00:Tiếp xúc cử chi tại P. Trường Chinh.
P. Trường Chinh
UBND P. Trường Chinh
- Đ/c Hoài-PGĐ Sở
CHIỀU
- 13h30: Tiếp xúc cử chi tại P. Nguyễn Trãi.
P.Nguyễn Trãi
UBND P.Nguyễn Trãi
- Đ/c Hoài-PGĐ Sở
SÁU
27/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp Tổng kết ngành XD năm 2013
HT SXD
Đ/c Sơn-GĐ Sở
- Toàn thể CB,CC,VC SXD
 
Kon Tum, Ngày 19  tháng 12  năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
 đã ký
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 20/12/2013 Lượt xem : 404
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết