Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 51/2013 (từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51
(Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
16/12
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ.
Phòng họp GB
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
17/12
SÁNG
- 8h00: Dự Hội nghị quán triệt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Tầng 7, Khách sạn Đông Dương, số 30 đường Bạch Đằng, Kon Tum.
Sở TTTT
   - Đ/c Sơn- GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
18/12
SÁNG
- 7h30: Công bố Quyết định Thanh tra huyện Kon Rẫy
Huyện Kon Rẫy
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Phòng Thanh tra; UBND    huyện Kon Rẫy
CHIỀU
NĂM
19/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
20/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 12 tháng 12 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 13/12/2013 Lượt xem : 424
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết