Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 50/2013 (từ ngày 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50
(Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
09/12
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ.
Phòng họp GB
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- 7h30: Tham dự kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.(Từ ngày 09 đến ngày 11/12/2013).
Hội trường Trụ sở Đoàn đại biểu QH&HĐND tỉnh (196-đường Bà Triệu-tỉnh Kon tum)
Thường trực HĐND tỉnh
- Đ/c Sơn- GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
10/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
11/12
SÁNG
- 8h, Tập huấn Hội thẩm nhân dân toàn ngành năm 2013 (từ ngày 11 đến ngày 13/12/2013).
Khách sạn Đông Dương
Tòa án nhân dân tỉnh
  - Đ/c Quang- PGĐ
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
12/12
SÁNG
- 8h00: Tham gia phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2013.
Phòng họp lớn, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn- GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
13/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 05 tháng 12 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 06/12/2013 Lượt xem : 317
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết