Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 48/2013 (từ ngày 25/11/2013 đến ngày 29/11/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48
(Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 29/11/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
25/11
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ.
Phòng họp GB
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- 8h00: Tiếp công dân định kỳ hằng tháng
Phòng Tiếp dân SXD
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- 14h00: Tọa đàm trao đổi với các Nhà Hoạch định chính sách, các Nhà Quản lý, Khoa học của tỉnh Kon Tum với chủ đề "Tư duy mới về Phát triển KTXHVN trong bối cảnh mới"
HT UBND tỉnh
UBND tỉnh
 
 - Đ/c Hoài- PGĐ Sở
 
BA
26/11
SÁNG
- 8h00: Họp liên ngành tham mưu UBND tỉnh v/v ban hành Quy định tạm thời về Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và Quy trình Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
HT SXD
Đ/c Bách- PGĐ Sở
 - Đ/c TP QLXD; CV PQLXD.
 - UBND các huyện và UBND TP Kon Tum; Sở GTVT; Sở NN&PTNT; Sở CT; Sở TP; Chi cục TL.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
27/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
28/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
29/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 21 tháng 11 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 22/11/2013 Lượt xem : 482
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết