Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 47/2013 (từ ngày 18/11/2013 đến ngày 22/11/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47
(Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 22/11/2013)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
18/11
SÁNG
- 07h30': Họp giao ban theo định kỳ.
- 08h30': Khai mạc đánh giá giám sát HTQLCL ISO
Phòng họp GB
Phòng họp GB
Đ/c Sơn- GĐ Sở
Đ/c Quang-PGĐS
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- BGĐ, các TP Sở, CV ISO Sở
CHIỀU
- 13h00'-17h00': Đánh giá giám sát HTQLCL ISO
Các Phòng CM
Đ/c Quang-PGĐS
 - Các phòng chuyên môn
BA
19/11
SÁNG
- Tổ chức kiểm tra thực địa tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ y
Đ/c Sơn- GĐ Sở
- VP UBND tỉnh;
- UBND huyện Ngọc Hồi;
 - Ban QL khu kinh tế tỉnh.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
20/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định v/v Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín xin thay đổi phương án đầu tư từ xây dựng mới sang sửa chữa cải tạo công trình Trụ sở làm việc Sacombank - CN Kon Tum.
HT SXD
Đ/c Quang- PGĐ Sở
 - UBND thành phố.
NĂM
21/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
22/11
SÁNG
- 08h00: Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh.
Trụ sở TD UBND tỉnh
UBND tỉnh
- Đ/c Sơn- GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
                  Kon Tum, Ngày 14 tháng 11 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 14/11/2013 Lượt xem : 386
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Website liên Kết