Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 46/2013 (từ ngày 11/11/2013 đến ngày 15/11/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46
(Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 15/11/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
11/11
SÁNG
 - Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Hội Kiến trúc sư lần thứ 5, khóa VIII tại Hà Nội (Thời gian từ 06/11/2013 đến ngày 11/11/2013)
Hà Nội
Hội KTS Hà Nội
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- 13h30-17h00: Tiếp xúc cử chi tại xã Đăkblà
Xã ĐăkBlà
UBND xã ĐăkBlà
 - Đ/c Quang – PGĐ Sở
BA
12/11
SÁNG
- 8h00-11h00: Tiếp xúc cử chi tại xã Kroong
Xã KRoong
UBND xã KRoong
- Đ/c Quang – PGĐ Sở
- 8h00-11h00: Tiếp xúc cử chi tại xã Hòa Bình
Xã Hòa Bình
UBND xã Hòa Bình
- Đ/c Bách – PGĐ Sở
CHIỀU
- 13h30-17h00: Tiếp xúc cử chi tại P.Trường Chinh
P.Trường Chinh
UBND P.Trường Chinh
- Đ/c Bách – PGĐ Sở
   TƯ
13/11
SÁNG
- 8h00: Họp xét Cấp chứng chỉ HN đợt 6/2013
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở; Các TVHĐ Cấp CCHN
- Phòng Quản lý xây dựng
- 8h00-11h00: Tiếp xúc cử chi tại xã Ngọc Bay
Xã Ngọc Bay
UBND xã Ngọc Bay
- Đ/c Quang – PGĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
14/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
15/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày 07  tháng 11  năm 2013
KT.GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
Lưu Xuân Hoài
 
 
 
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 08/11/2013 Lượt xem : 511
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết