Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 45/2013 (từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45
(Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
04/11
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ.
 Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
               SXD
 
 
BA
05/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
HT Ngọc Linh
Đ/c Nguyễn Văn Hùng Chủ Tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo
- Đ/c Quang – PGĐ Sở; Đ/c Khoa PP Quản lý Nhà &HT
   TƯ
06/11
SÁNG
- Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Hội Kiến trúc sư lần thứ 5, khóa VIII tại Hà Nội (Thời gian từ 06/11/2013 đến ngày 11/11/2013)
Hà Nội
Hội KTS Hà Nội
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
07/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
08/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
  Kon Tum, Ngày 31  tháng 10  năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 01/11/2013 Lượt xem : 545
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết