Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 43/2013 (từ ngày 21/10/2013 đến ngày 25/10/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43
(Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 25/10/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
21/10
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ.
- Phòng họp GB
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
- SXD
 
 
BA
22/10
SÁNG
- 8h00: Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo tỉnh.
- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
- UBND tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
- SXD
 
 
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Sở TN&MT
- Sở TN&MT
- Đ/c Hoài – PGĐ Sở
   TƯ
23/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
- SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
- SXD
 
 
NĂM
24/10
SÁNG
- 7h30: Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp, kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2013.
- HT SXD
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở
- 7h30: Tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp dân Sở Xây dựng.
 P. tiếp dân SXD
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- 13h30: Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp, kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2013.
- HT SXD
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở
- 13h30: Tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp dân Sở Xây dựng.
P. tiếp dân SXD
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra
SÁU
25/10
SÁNG
- 7h30: Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp, kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2013.
- HT SXD
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở
CHIỀU
- 13h30: Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp, kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2013.
- HT SXD
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở
 
  Kon Tum, Ngày 17  tháng 10  năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 18/10/2013 Lượt xem : 342
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết