Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 41/2013 (từ ngày 07/10/2013 đến ngày 11/10/2013)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41
(Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 11/10/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
07/10
SÁNG
- 7h30: Họp Chi bộ.
HT SXD
Đ/c Sơn – Bí thư
- Đảng viên
- 7h30: Hội thảo xúc tiến đầu tư giữa UBND tỉnh Kon Tum với các đại diện xúc tiến đầu tư của VN tại nước ngoài.
HT Ngọc Linh
UBND tỉnh Kon Tum
Đ/c Lưu Xuân Hoài –
PGĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
                SXD
 
 
BA
08/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
09/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
10/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
11/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp tham mưu UBND tỉnh v/v xin chủ trương giải quyết vướng mắc khi triển khai công tác GPMB nâng cấp mở rộng đường HCM.
STN&MT
STN&MT
- Đ/c Nguyễn Văn Bách –PGĐ Sở
 
 
    Kon Tum, Ngày 03 tháng 10 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 04/10/2013 Lượt xem : 388
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết