Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 40/2013 (từ ngày 30/9/2013 đến ngày 04/10/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40
(Từ ngày 30/9/2013 đến ngày 04/10/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
30/9
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban theo định kỳ
 Phòng họp GB
   Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- 14h00, Họp thống nhất, tham mưu UBND tỉnh việc sử dụng đất quốc phòng tại vị trí cũ của Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.
 
 Hội trường SXD
 
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Sở TNMT
- UBND thành phố.
- BCH BĐ Biên phòng tỉnh.
 - BCH Quân sự tỉnh.
BA
01/10
SÁNG
- 09h00, Họp với Ban quản lý cửa khẩu Bờ Y.
BQL
BQL
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- 14h00, Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở TNMT
Sở TNMT
- Đ/c Hoài – PGĐ Sở
   TƯ
02/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
03/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp xét cấp CCHN đợt 5/2013
Hội trường SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Các thành viên hội đông xét cấp CCHN
SÁU
04/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
  Kon Tum, Ngày 26 tháng 9 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
 đã ký
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 27/09/2013 Lượt xem : 327
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết