Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 39/2013 (từ ngày 23/9/2013 đến ngày 27/9/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39
(Từ ngày 23/9/2013 đến ngày 27/9/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
23/9
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban định kỳ theo định kỳ
 Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- Đi công tác (làm việc với Bộ Xây dựng)
 Hà Nội
Đ/c Sơn – GĐ Sở
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
24/9
SÁNG
- Đi công tác (làm việc với Bộ Xây dựng)
 Hà Nội
Đ/c Sơn – GĐ Sở
 
- 8h00, Họp tham gia ý kiến, làm rõ một số nội dung cấp GPXD Cửa hàng xăng dầu Măng Đen - Chi nhánh xăng dầu Kon Tum.
HT SXD
Đ/c Quang
+ Sở TNMT; Sở CT; Sở GTVT; UBND huyện Kon Plông; LĐ Chi nhánh XDKT
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
25/9
SÁNG
- Đi công tác (làm việc với Bộ Xây dựng)
 Hà Nội
Đ/c Sơn – GĐ Sở
 
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
26/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
27/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 

 
   Kon Tum, Ngày 19  tháng 9 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 Đỗ Hoàng Liên Sơn
                           

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 20/09/2013 Lượt xem : 500
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết