Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 36/2013 (từ ngày 02/9/2013 đến ngày 06/9/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36
(Từ ngày 02/9/2013 đến ngày 06/9/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
02/9
SÁNG
   Nghỉ lễ 2/9
 
 
 
CHIỀU
 
 
 
BA
03/9
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
04/9
SÁNG
- 9h00: Công bố Quyết định thanh tra tại QBL cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
CK Bờ Y
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Thanh Tra Sở, BQL KKT
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
05/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
06/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 29 tháng 8 năm 2013
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 30/08/2013 Lượt xem : 339
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Website liên Kết