Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 35/2013 (từ ngày 26/8/2013 đến ngày 30/8/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35
(Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 30/8/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
26-8
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- 7h30: Dự Hội nghị giới thiệu, biểu dương các mô hình hiệu quả, các tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
HT Ngọc Linh
 
Đ/c Bách – PGĐ Sở
CHIỀU
- Tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày).
Phòng Thanh tra Sở
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Thanh tra Sở
BA
27-8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
28-8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
29-8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp HĐ xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Các thành viên Hội đồng
SÁU
30-8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 22 tháng 8 năm 2013
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 22/08/2013 Lượt xem : 396
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết