Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 34/2013 (từ ngày 19/8/2013 đến ngày 23/8/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34
(Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 23/8/2013)
  
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
19-8
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
20-8
SÁNG
CHIỀU
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện ĐăkTô
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
21-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện Kon Rẫy
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
- 14h00: Dự họp thẩm định ĐTM DA: đầu tư XDCT đường giao thông từ đường HCM đi xã Đăk Ang
HT STNMT
STNMT
Đ/c Hoài – PGĐ Sở
NĂM
22-8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp HĐ xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Các thành viên Hội đồng
SÁU
23-8
SÁNG
- 8h00: Hội nghị góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) - cả ngày.
TP Đà Nẵng
Bộ Xây dựng
Đ/c Hoài – PGĐ Sở, đ/c Khoa
 
- Công bố kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện Tu Mơ Rông làm Chủ đầu tư từ năm 2010 đến năm 2013(cả ngày).
Huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Thanh tra Sở, UBND huyện TMR
 
Kon Tum, Ngày 15 tháng 8 năm 2013
                                                                                                 GIÁM ĐỐC
                                                                                               (đã ký)
 
 
 
                                                                                                 Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 16/08/2013 Lượt xem : 626
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
Website liên Kết