Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 33/2013 (từ ngày 12/8/2013 đến ngày 16/8/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33
(Từ ngày 12/8/2013 đến ngày 16/8/2013)
 
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
12-8
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
13-8
SÁNG
CHIỀU
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện Ngọc Hồi
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
14-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện ĐắkGlei
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
NĂM
15-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện Kon Rẫy
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
SÁU
16-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Xã Hòa Bình –TP KTum
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
 
 
Kon Tum, Ngày 8 tháng 8 năm 2013
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 09/08/2013 Lượt xem : 397
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết