Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 32/2013 (từ ngày 05/8/2013 đến ngày 09/8/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32
(Từ ngày 05/8/2013 đến ngày 09/8/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
05-8
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- 13h30: Họp Chi bộ
HT SXD
Đ/c Sơn – BT chi bộ
- Tất cả các đ/c Đảng viên
BA
06-8
SÁNG
- 8h: Họp tham mưu UBND tỉnh về đề nghị cho phép xây dựng trụ sở làm việc kết hợp Cửa hàng kinh doanh VLXD của Cty TNHH Hồng Nhung.
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Sở TN&MT; UBND thành phố; UBND phường Ngô Mây; Cty TNHH Hồng Nhung
 
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
 Xã Hòa Bình, Tp Kon tum
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
07-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện Kon Plong
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
NĂM
08-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện Đăk Hà
 
Đ/c Bách – PGĐ Sở
 
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
SÁU
09-8
SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra tình hình hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh
Huyện Kon Rẫy
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Thanh tra Sở, Phòng QLXD, STNMT, SCT
CHIỀU
 
Kon Tum, Ngày 01 tháng 8 năm 2013
GIÁM ĐỐC
                               (đã ký) 
  
Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 02/08/2013 Lượt xem : 548
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết