Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 30/2013 (từ ngày 22/7/2013 đến ngày 26/7/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30
(Từ ngày 22/7/2013 đến ngày 26/7/2013) 
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
22-7
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP, PP CM
- 8h00: Dự buổi tiếp công dân định kỳ với LĐ tỉnh.
Trụ sở tiếp dân
Lãnh đạo UBND tỉnh
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Hội nghị tập huấn nhiệm vụ công tác Đảng và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cơ sở (từ ngày 22 đến ngày 25/7).
HT ĐUK
 
- Đ/c Quang – PGĐ, Đ/c Đức TTQH
CHIỀU
- 13h30: V/v tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
HT SXD
 
 
Đ/c Hoài – PGĐ Sở
 
 
- Sở TC; Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, TP Kon Tum; PHT 
 
BA
23-7
SÁNG
- Thăm và tặng quá các gia đình chính sách xã kết nghĩa Tê Xăng- TuMơRông (cả ngày).
Tê Xăng
Đ/c Bách – PGĐ Sở
- ĐTN, CĐCS, VPS
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
24-7
SÁNG
 
- Tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)
Phòng tiếp dân SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Thanh tra Sở
-7h30: Hội thảo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và gặp mặt doanh nghiệp tỉnh năm 2013
Indochine Palace
 
 
- Đ/c Hoài – PGĐ Sở
- 8h00: họp hướng dẫn Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum lập các thủ tục liên quan về xây dựng các công trình theo quy định hiện hành.
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- SNV, UBND huyện Kon Plông;
- Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kon Tum.
- Thăm và tặng quá các gia đình chính sách Ngành Xây dựng
TP Kon Tum
Đ/c Hoài – PGĐ Sở
- ĐTN, CĐCS, VPS
NĂM
25-7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
26-7
SÁNG
- Thăm và tặng quá các Mẹ VNAH do Ngành Xây dựng nhận phụng dưỡng (2 ngày 26 và 27/7)
Bình Định, Quảng Ngãi
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- ĐTN, CĐCS, VPS, CĐN
 
Ghi chú: - Ngày 26 (thứ 6) - 27/7/2013 (thứ 7): Lãnh đạo Sở đi thăm và tặng quà các Mẹ VNAH do Ngành Xây dựng nhận phụng dưỡng tại Bình Định, Quảng Ngãi.
 
                                            Kon Tum, Ngày 18 tháng 7 năm 2013
                                                      GIÁM ĐỐC
                                                      (đã ký)
    
                                                     Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 19/07/2013 Lượt xem : 414
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
Website liên Kết