Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 29/2013 (từ ngày 15/7/2013 đến ngày 19/7/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29
(Từ ngày 15/7/2013 đến ngày 19/7/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
15-7
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
BA
16-7
SÁNG
- 08h, họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh về việc cấp GPQH dự án: Trường Mầm non tư thục Mickey tại phường Trường Trinh, tp Kon Tum
HT SXD
Đ/c Quang - PGĐ Sở
- Sở TNMT, Sở KHĐT, Sở GDĐT
- UBND thành phố
- UBND phường Trường Chinh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
CHIỀU
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án: Công trình thủy lợi Đăk Liêng, Măng Bút, Kon Plong.
STNMT
STNMT
Đ/c Hoài – PGĐ Sở
17-7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
NĂM
18-7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
SÁU
19-7
SÁNG
- Dự Hội thảo Nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, chống thất thoát thất thu nước sạch
TP Đà Nẵng
Cục HTKT
Đ/c Hoài – PGĐ Sở
CHIỀU
 
 
Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2013
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Lưu Xuân Hoài
 
 
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 12/07/2013 Lượt xem : 407
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết