Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 28/2013 (Từ ngày 08/7/2013 đến ngày 12/7/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28
(Từ ngày 08/7/2013 đến ngày 12/7/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
08-7
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
-14h00: Dự buổi làm việc để giải quyết dứt điểm việc trả lời Đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân –tịnh xá Ngọc Duy – P. Duy Tân
UBND TP
Đ/c Thế - CT UBND TP
Đ/c Quang – PGĐ Sở
BA
09-7
SÁNG
- Tham gia Đoàn giám sát thực hiện Chương trình 58-Ctr/TU của Tỉnh ủy và NQ 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (cả ngày).
Huyện Sa Thầy
 
Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- 14h, họp thỏa thuận địa điểm xây dựng điểm dân cư công nhân của các Công ty, doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn xã Mô Rai
HT SXD
Đ/c Quang – PGĐ Sở
- Sở TNMT, Sở NNN&PTNT
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 - UBND huyện Sa Thầy
10-7
SÁNG
- Tham gia Đoàn giám sát thực hiện Chương trình 58-Ctr/TU của Tỉnh ủy và NQ 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (cả ngày).
Huyện Kon Plong
 
 
Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
NĂM
11-7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
SÁU
12-7
SÁNG
- Tham gia Đoàn giám sát thực hiện Chương trình 58-Ctr/TU của Tỉnh ủy và NQ 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (cả ngày).
Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
 
 
         Kon Tum, ngày 04 tháng 7 năm 2013       
                 GIÁM ĐỐC
 
                (đã ký)
 
 
                Đỗ Hoàng Liên Sơn           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 05/07/2013 Lượt xem : 433
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết