Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 27/2013 (Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 05/7/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27
(Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 05/7/2013) 
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
01-7
SÁNG
- 7h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- 7h30: Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X (từ ngày 01-03/7/2013)
HT Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND
TT HĐND tỉnh
Đ/c Sơn – GĐ Sở
BA
02-7
SÁNG
- Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X (từ ngày 01-03/7/2013)
HT Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND
TT HĐND tỉnh
Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
03-7
SÁNG
- Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X (từ ngày 01-03/7/2013)
HT Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND
TT HĐND tỉnh
Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
NĂM
04-7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
SÁU
05-7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
 
 
        Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 2013       
                 GIÁM ĐỐC
             (đã ký)
 
 
 
                  Đỗ Hoàng Liên Sơn    
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 27/06/2013 Lượt xem : 520
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết