Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 25/2013 (Từ ngày 17/6/2013 đến ngày 21/6/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25
(Từ ngày 17/6/2013 đến ngày 21/6/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
17-6
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
BA
18-6
SÁNG
- 8h00: Họp về việc cấp giấy phép Quy hoạch dự án Trụ sở làm việc Chi nhánh xăng dầu Kon Tum
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
UBND TP, STNMT, STC, CT xăng dầu Bắc Tây nguyên, CN xăng dầu Kon Tum, Phòng QH
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
19-6
SÁNG
- 8h00: Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy về trường hợp xử lý sử dụng nhà sai mục đích
huyện Kon Rẫy
Đ/c Sơn – GĐ Sở
UBND huyện Kon Rẫy, Thanh tra Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
NĂM
20-6
SÁNG
- Đi nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH ở TX An Nhơn, tỉnh Bình định (cả ngày)
Bình Định
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Cty TNHH Đại An, CĐN, Đoàn TN, CĐCS, VP
CHIỀU
SÁU
21-6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
 
Ghi chú: - 8h00 ngày 22/6 (thứ 7): Tiếp công dân với Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp dân
   Kon Tum, ngày 13 tháng 6 năm 2013       
                 GIÁM ĐỐC
              (đã ký)
 
 
 
              Đỗ Hoàng Liên Sơn
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 13/06/2013 Lượt xem : 528
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết