Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 24/2013 (Từ ngày 10/6/2013 đến ngày 14/6/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24/2013
(Từ ngày 10/6/2013 đến ngày 14/6/2013)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
10-6
SÁNG
- 7giờ 30 phút: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
 Phòng họp GB
Đ/c Sơn – Giám đốc Sở Xây dựng
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
BA
11-6
SÁNG
- 08 giờ: Họp thống nhất số liệu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
SXD
Đ/c Bách-P.GĐ
Sở Xây dựng
 Sở Tài chính; TP, PP Quản lý Xây dựng-Sở Xây dựng
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
12-6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
NĂM
13-6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
SÁU
14-6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
CHIỀU
SXD
 
 
 
 
   Kon Tum, ngày 07  tháng 6  năm 2013       
            GIÁM ĐỐC
 
               (đã ký)
             Đỗ Hoàng Liên Sơn
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 10/06/2013 Lượt xem : 392
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết