Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
88.188
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 09/2013 (Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 01/3/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 9
(Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 01/3/2013)
  
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
25-02
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
BA
26-02
CHIỀU
- 14h00: Dự họp cùng đ/c PCT Phạm Thanh Hà tại buổi làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi (dự kiến ngày 26/2 hoặc ngày 27/2)
UBND huyện Ngọc Hồi
Đ/c Phạm Thanh Hà
Đc Sơn – GĐ, Phòng QH
27-02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
NĂM
28-02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
- 14h00: Dự họp cùng đ/c PCT Phạm Thanh Hà tại buổi làm việc với UBND TP Kon Tum (dự kiến ngày 28/2 hoặc ngày 01/3)
UBND TP Kon Tum
Đ/c Phạm Thanh Hà
Đc Sơn – GĐ, Phòng QH
SÁU
01-03
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
 
 
         Kon Tum, ngày 22 tháng 02 năm 2013       
                 GIÁM ĐỐC
               (đã ký)
 
 
                   Đỗ Hoàng Liên Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 22/02/2013 Lượt xem : 429
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết