Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
88.187
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 06/2013 (Từ ngày 04/02/2013 đến ngày 08/02/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 6
(Từ ngày 04/02/2013 đến ngày 08/02/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
04-02
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
 
- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách xã kết nghĩa Tê Xăng
Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Chi đoàn TN, CĐCS, VPS
BA
05-02
SÁNG
- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách và cán bộ lão thành trong Ngành
 
Lãnh đạo Sở
Chi đoàn TN, CĐCS, VPS
CHIỀU
06-02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
NĂM
07-02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
SÁU
08-02
SÁNG
- 07h00 Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ
Tập trung tại HT Ngọc Linh
Đ/c Sơn – GĐS
Đ/c Trung – CTCĐN, Đ/c Vương BTĐTN 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
 
 
       Kon Tum, ngày 01 tháng 02 năm 2013       
                 GIÁM ĐỐC
               (đã ký)
 
 
 
                          Đỗ Hoàng Liên Sơn           
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 01/02/2013 Lượt xem : 402
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết