Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
88.186
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 04/2013 (Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 25/01/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4/2013
(Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 25/01/2013)

 
 

THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
21-1
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
 Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
BA
22-1
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
SXD
 
 
23-1
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
NĂM
24-1
SÁNG
- Tiếp công dân định kỳ hằng tháng.
SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Các TP, PP… chuyên môn có liên quan.
CHIỀU
SÁU
25-1
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
CHIỀU
SXD
 
 
 
 
         Kon Tum, ngày 17 tháng 01 năm 2013       
            GIÁM ĐỐC
 
          (đã ký)
 
 
             Đỗ Hoàng Liên Sơn
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 18/01/2013 Lượt xem : 456
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết